سایلنت باکس برای ماینر با ظرفیت شش دستگاه

در انبار

این سایلنت باکس ماینر که ظرفیت شش ماینر را دارد قابلیت کاهش شدید صدای ماینر و کاهش دما را دارد.

کیت سایلنت کردن ماینر و کیت خنک کردن ماینر در این سایلنت باکس ماینر طراحی شده است.

بهترین روش برای کاهش دما و صدای ماینر .

 

16,000,000 تومان