سایلنت باکس برای ماینر با ظرفیت چهار دستگاه

در انبار

این سایلنت باکس ماینر که ظرفیت چهار ماینر را دارد قابلیت کاهش شدید صدای ماینر و کاهش دما را دارد.

کیت سایلنت کردن ماینر و کیت خنک کردن ماینر در این سایلنت باکس ماینر طراحی شده است.

بهترین روش برای کاهش دما و صدای ماینر .

 

13,800,000 تومان