پکیج نگهداری ماینر در Mineral Oil

7 Reviews

بازگشت سفارش در دسترس است

پکیج خنک کننده در روغن برای 4 دستگاه آنت ماینر

پکیج خنک کننده ماینر با روغن های مخصوص به صورت ساخته شده و آماده برای استفاده توسط بازرگانی شوشتری ساخته شده و در اختیار ماینر ها قرار گرفته است . جهت سفارش پکج لطفا تماس بگیرید.

این روغن با کیفیت بسیار بالا ارائه شده است و ولتاژ شکست دی الکتریک آن 50 کیلو ولت می باشد که میزان عایق بودن آن را در سطح بالایی نگاه داشته است.